©  Foto:

Trækulsbrænderiet

Trækul er en vigtig ingrediens i sortkrudtfremstillingen.

For at tilvejebringe denne råvare opførtes Trækulsbrænderiet som én af de første bygninger på Krudtværksområdet. Indtil 1787 fungerede det dog ikke som kulbrænderi men derimod som salpeterlaboratorium og indvejningshus. Huset er solidt bygget med metertykke kampestensmure, oprindeligt noget højere end i dag.

Under en gennemgribende restaurering i 1890’erne blev der lagt et moderne tag og isat støbejernsvinduer, ligesom der blev indmuret nye ovne, tjærerender m.m. Lugten af tjære hænger ved og bidrager i høj grad til oplevelsen af rummets autenticitet. Der gennemføres omvisninger i Trækulsbrænderiet i forbindelse med byvandringer, ligesom huset benyttes til særlige events.

Trækulsbrænderiet er åbent for grupper efter aftale. Kontakt os på www.indmus.dk