©  Foto:

Oldtidsvejen i Ellemosen ved Tibirke

Mellem Tibirke Bakker og højdedraget nord for Arresø ligger Ellemosen. Den har ikke altid været en mose for i stenalderen var der en fjord, der løb fra Kattegat og ind i Arresø, der den gang var salt. Man måtte sejle over fjorden eller gå hele vejen nord om fjorden.

Stenalder folkene jagede og fiskede langs med fjorden og der er gjort mange fund fra den tid og det fortælles også, at der har været bopladser.

I slutningen af stenalderen forsvandt vandet fra fjorden og mosen blev dannet. Da området senere blev mose, blev chancerne for at lave en genvej bedre og man gjorde det ved at bygge små veje tværs over mosen.

Da man mange, mange år efter – i 1943 – gravede efter tørv her, stødte man på en sten belægning og blev hurtigt klar over at det var en oldtidsvej. Og det den man kan se den dag i dag. Det største vejanlæg er en 3 meter bred kørevej med kantsten og belagt med marksten.

Da den blev gravet ud fandt man to dragtnåle af bronze, som måske er tabt af en der var på vej over mosen. I dag er vejen fredet.