©  Foto:

Grønnesseskov

Grønnesse Skov dækker sammen med skovarealer til Grønnessegaard 133 ha og er det største skovareal på Halsnæs. Skoven er smukt varieret med flere våde områder. Skoven har en stor bestand af hjortevildt samt kronvildt.

I Grønnesse Skov ligger den smukke Carlssten , der er en af de største af sin art. Stenen kan kun beses til fods ved at passere forbi staldbygningerne ved Grønnessegaard gods. Følg de små blå skilte øverst på bygningerne. Gode parkerings muligheder ved indkørslen til skoven fra Amtsvejen. Venligst respekter at området omkring godset er privat. Følg derfor skiltene til dyssen.