©  Foto:

Fiskeri ved Munkerup Strand

Ved Munkerup Strand kan der fiskes med udgangspunkt i parkeringspladsen i skoven ved Munkeruphus.

Herfra er der under 200 meter til vandet – og et stræk, som kan fiskes, hvis de mere direkte nordvendte kyststræk mod vest er plumrede og ufiskbare.

Strækket, som løbet sydøst på - ned til fredningszonen ved Gurre Å - er kendetegnet ved bølgebrydere, sandrevler og mørke partier med blæretang, sten og ålegræs. Husk at affiske det helt lave vand, og fisk ellers i højt tempo, da fiskene kan være hvor som helst på strækket.