©  Foto:

Esrum Kanal

Tæt ved Esrum Kloster ses resterne af den (nu udtørrede) kanal, som i begyndelsen af 1800-tallet blev gravet fra Esrum Sø til Dronningmølle ved Kattegat for at lede transporten af brænde fra Gribskov til hovedstaden.

Historien

For 200 år siden var det mere rationelt at transportere brænde fra Gribskov til København på 75 km vand end hen over 40 km landjord. Arbejdet med at grave kanalen blev påbegyndt i 1802 og allerede 3 år efter stod den 9 km lange, 9 meter brede og 1,5 meter dybe kanal klar til at blive taget i brug.

Brændet blev læsset på pramme der blev trukket heste det første stykke op til Sølyst, der var opsynsmandens bopæl. Herefter startede den egentlige kanalfart. Heste trak de 20 meter lange pramme ca. 5 km til det der blev kaldt væltningen, der ligger i Snævret Skov.

Her blev stammerne væltet fire meter ned og læsset på andre pramme der skulle bringe dem det sidste stykke ud til Kattegat ved Dronningmølle. Her blev træet kørt på hestevogne ud til de ventende skibe, der skulle sejle det til København. Transporterne stoppede i 1863, da jernbanen mellem Hillerød og København blev indviet.

Esrum Kanal i dag

Det er i dag stadig muligt at se resterne af kanalen. Nogle få steder er der stadig vand og andre steder er den helt tilgroet. Informationsskilte ved kanalen fortæller nærmere om dette usædvanlige anlæg, som i dag er fredet. Der er parkeringsplads på hjørnet ved Frederiksværksvej og Esrum Hovedgade