©  Foto:

Æbelholt Klostermuseum

Æbelholt Klostermuseum ligger 5 km vest for Hillerød. Ved museet er udgravet ruinerne af det, der i middelalderen var Nordens største Augustinerkloster.

Nordsjællands helgen

Ca. 1175 grundlagde augustinermunke et kloster i Æbelholt. Klostrets første abbed var den legendariske abbed Vilhelm, som i 1224 blev helgenkåret som Sankt Vilhelm. Der gik ry om mirakler ved hans grav, og gennem hele middelalderen strømmede syge til Æbelholt. Han er gået over i historien som “Nordsjællands helgen”.

Skeletter på museum

Arkæologiske udgravninger i 1930-60erne frilagde klostrets fundamenter og ca. 800 skeletgrave, og klostret er således blandt de største nordiske middelaldergravpladser. Nogle af gravene vises i museet, der også rummer andre fund fra udgravningerne. De udstillede skeletter vidner om livsvilkår, sygdomme og død i middelalderen.

100 forskellige lægeurter

I tilknytning til museet findes en klosterhave med godt 100 forskellige lægeurter. Kom og lær mere om deres udseende, duft, virkning og historie.