©  Foto:

Turforslag: Turen til Storedam og Væltningen

Denne cykeltur med udgangspunkt fra Esrum Kloster, fører dig nordpå til Snævret Skov, hvor du kommer tæt forbi Storedam og Væltningen. Turen er ca. 7,2 km.

Oplev resterne af Stampemøllen samt en frøplantage til produktion af granfrø

Langs den østlige del af skoven ses resterne af den udtørrede kanal, som i begyndelsen af 1800- tallet blev gravet fra Esrum Sø til Dronningmølle ved Kattegat for at lette transporten af brænde fra Gribskov til København.

Væltningen

I Snævret Skov blev brændet omlastet fra den øvre til den nedre kanal. Dette fandt sted ad en slidske, Væltningen, som brændet blev kuret ned ad. Stedet ses endnu, som et ca. 4 m dybt krater, i hvis bund den nedre kanal starter sin færd mod Dron­ningmølle.

Det er yderligere muligt i området at finde resterne af Stampemøllen, hvor et vand­hjul udnyttede kraften i kanalens vand i en krudtmølle, anlagt under krigen mod England 1807-14. Senere blev møllen omdannet til valkeri til filtning (valkning) af militærklæde. Der har yderligere været sliberi, og en stor smuk slibesten ligger sta­dig på stedet.

Frøplantage

På hjemturen sydpå ses en stor, yngre bevoksning af rødgran, plantet i 1983. Træ­erne er podninger, som stammer fra mange udvalgte, særlig smukke rødgraner fra hele landet. Plantningen anvendes som frøplantage til produktion af granfrø af særlig god kvalitet.

Ved den vestlige vej ud af skoven kan det være nødvendigt at stå af cyklen før man kommer til Sodemarksvej. Denne følges sydpå til Esrum Hovedgade hvorefter Klo­stergade følger dig tilbage til Esrum Kloster.