©  Foto:

Turforslag: De store træer - Top Træ

Tag cyklen sydpå gennem Gribskov fra Esrum Kloster. På denne tur kommer du forbi de tre tykkeste egetræer i området. Turen er ca. 9,8 km. lang.

Tag på cykeltur i Gribskov omkring Esrum Kloster og oplev de tre største egetræer i Gribskov. 

Med Esrum Kloster som udgangspunkt, fører denne smukke cykeltur dig og familien gennem en af Danmarks største skove, Gribskov. Her går turen forbi tre af de største egetæer i Danmark. 

#1: Gribskovs tykkeste og ældste træ

Træet måler 171 cm i omkreds i brysthøjde og er dermed et af Danmarks 40 tyk­keste egetræer. Træet er ca. 28 m højt. Mange store grene/stammer er brækket af, men træet er stadig grønt i kronen. Træet er bl.a. hjem for den store svamp Okse­tunge, som stikker sit store røde tungelignende frugtlegeme, ud af træets bund i efteråret.

Træet er formentligt 5-600 år og nævnes allerede i 1680´erne i Christians V’s Matri­kel som stort, sammen med et eller flere andre. Et andet stort egetræ i skovbrynet mod nord øst for Krogdalshus faldt i en storm kort efter årtusindeskiftet.

På den modsatte side af stien bag det tidligere skovløberhus Kroghdalshus, ses Lord Nelsons Eg, en flot rank flådeeg.

#2: Gribskovs næst tykkeste træ

Træet måler 653 cm i omkreds i brysthøjde. Det står lige ved Gillelevej/Hjortlungs­vej ved P-pladsen. Til trods for flere døde og afbrækkede grene virker det stadig livskraftigt og har en stor frodig krone. Det er omkring 400 år gammelt. Bag træet viser den bølgede skovbund, at bønder har dyrket deres marker her.

#3: Gribskovs tredje tykkeste eg

Træet måler 635 cm i omkreds og er ca. 30 m højt. Den omkring 400 år gamle eg står på Gl. Præstevej, hvor den tidligere har stået sammen med i hvert fald 9 andre store egetræer. Den bærer præg af at være klemt af nærtstående bøgetræer. Den har råd og mangler barken på den ene side af stammen.