Maritim Kulturarv och arkitektur i världen på den danska Rivieran

Som pärlor på en tråd ligger de där, de gamla fiskelägena längs den danska rivieran. Och i Helsingör, som anses vara en av de vackraste köpstäderna i Danmark, får man den urbana kicken med massor av stadsliv och en kulturhamn uppbyggd kring Sjöfartsmuseet, Kulturvarvet, Kronborg Slott och Helsingörs hamn.
De historiska miljöerna med minnen från industrikulturen blandar sig med nyskapande arkitektur – och gamla varvsarbetare, sjömän och fiskare använder hamnen sida vid sida med studerande, arkitekturturister och barnfamiljer.

Hamnen i Helsingör utgör i dag en bakgrund för museer, festivaler, konserter och stadsliv – allt med utgångspunkt i det maritima. I centrum finns Kulturhamnen, där de gamla varvsbyggnaderna i dag inhyser Kulturvarvet, som med sina internationella samarbeten sätter fokus på kreativitet och digitala teknologier. Här finns också Varvsmuseet som tar oss tillbaka till tiden då varvsvisslan ljöd. De historiska skeppen vid kajen underhålls av frivilliga som en gång arbetade på det gamla skeppsvarvet. Runt den tidigare torrdockan har man byggt M/S Museet for søfart, sjöfartsmuseet som ritades av Bjarke Ingels och har rönt stor uppmärksamhet internationellt.

Helsingörs hamn är en kulturhamn och samtidigt också en aktiv färje- och trafikhamn som vittnar om att vi än i dag är beroende av havet och hamnen. Hamnen är ett exempel på att man här, liksom i flera andra danska hamnar, tar till vara på industrikulturen genom att införliva och bygga vidare på det befintliga. Precis som man har gjort genom att bygga om torrdockan till ett maritimt museum. Industrikulturens råa estetik och hela Danmarks maritima historia aktualiseras och görs därmed relevant.

En tur genom Helsingörs gamla stadskärna visar hur holländska köpmän och deras familjer präglade staden med sina vackra korsvirkeshus från 1500-talet. Det gamla karmelitklostret, Sankta Marias kyrka, där Dietrich Buxtehude var organist, och inte minst Kronborg, vittnar om Helsingörs storhetstid och anknytningen till det maritima.
I dag har kultur och festivaler intagit hamnen och de smala gatorna.

Sundtoldsmarknaden förvandlar i augusti hela hamnen till en stor maritim marknad, där bodar och teaterproduktioner berättar historien om den lönsamma sundtullen som upphörde på 1800-talet.

Knejpefestivalen i början av oktober utgör Helsingörs många hamnkrogar ramen för en musikfestival där musiker från hela världen intar de historiska miljöerna.

Skibsklarergården från 1800-talet har öppet året runt. Den världsberömda tatueringsstudion Royal Tattoo drar kunder från hela världen med sina karaktäristiska maritima tatueringar och på Varvsmuseet berättas historien om Helsingörs varv, där några av Danmarks vackraste skepp byggdes från mitten av 1800-talet och fram till 1983.

Helsingörs varv var under 100 år stadens största arbetsplats, dess arbetsrytm utgjorde stadens puls. I dag har staden en annan puls, som dock fortfarande i hög grad har sin utgångspunkt i det maritima.

Sjöfartsmuseet i Helsingör är ett av de senaste årens mest omtalade museer. De moderna utställningarna och den ikoniska underjordiska byggnaden som ritats av BIG (Bjarke Ingels Group) har fått uppmärksamhet världen över sedan museet invigdes år 2013. New York Times har kallat museet ”A cutting-edge cultural venue” och BBC har utnämnt det till ”One of the eight greatest new museums”. Den underjordiska byggnaden är placerad runt en tidigare torrdocka, som fram till 1983 användes vid skeppsbyggeri på det nu nedlagda varvet i Helsingör, och den är ett fantastiskt exempel på hur man har tillvaratagit industrikulturens råa estetik genom att bygga vidare på det befintliga.

Inne i museet finns interaktiva installationer, filmprojektioner och spel som tar dig med in i sjöfartens värld – vare sig du är vuxen eller barn, sjökapten eller lekman. Som besökare kan du se, lyssna på och aktivt uppleva den maritima världen. Du får upp ögonen för hur sjöfarten har bundit samman världen – ända från 1700-talets blomstrande handelsperiod fram till nutidens globala samfund, där 90 procent av alla varor fraktas till sjöss, innan de hamnar i våra varukorgar.

Share this page

Kulturhamn Kronborg

Kulturhamn Kronborg är ett internationellt kulturområde som lyfter fram Kronborgs fantastiska läge vid Öresunds inlopp. Samtidigt förbinder projektet Helsingörs stad med slottet och öppnar upp staden mot vattnet. Detta sker via varvsplatsen och den utvidgade Kongekajen. Området inhyser också kulturcentret Kulturvarvet och Sjöfartsmuseet.

 


Kulturvarvet

På Kulturvarvet förenas Helsingörs varvshistoriska anda med ett modernt centrum för kulturellt nyskapande. Kulturvarvet är snarare en plats än en byggnad, då varvet med sin rikedom av olikartade utrymmen framstår som en mötesplats som inbjuder till upptäckande, inlevelse och uttryck. 


Sundtoldsmarknaden

Den 19 augusti får du på Sundtoldsmarknaden möjlighet att smaka och lukta på historien när handelsbodar, gamla träskepp och hundratals skådespelare i historiska dräkter iscensätter hamnen som en historisk marknad. Du kan då återuppleva Helsingörs storhetstid som sundtullsstad anno 1816.

Knejpefestivalen i Helsingör

Den 6- 7 oktober 2017 är det återigen dags för Knejpefestivalen, som intar scenen på Helsingörs många fina krogar och värdshus, där musiker från när och fjärran underhåller gäster och alla som vill höra.


Skibsklarergården

Skibsklarergården är Helsingörs bäst bevarade köpmans- och skeppsklarerargård från sundtullstiden. Huset har anor från 1500-talet, men fick sin nuvarande utformning år 1780 och under de följande årtiondena.