skip_to_main_content
To kuttere ligger til kaj i Helsingør foran Kulturværftet

Havfiskeri fra kutter

Strædet mellem Danmark og Sverige er Øresund og forbinder Kattegat og Østersøen. Det giver en trækrute for mange fiskearter og derfor finder man store mængder af torsk, sild, makreller, fladfisk og hornfisk.