Frederiksborg Slot

Kungliga Nordsjälland

Upplev Medeltiden i Nordsjälland

Karmelitklostret med S:t Mariae Kyrka är en av de bäst bevarade medeltida klosteranläggningarna i Nordeuropa. Klostret grundlades år 1430 då Erik av Pommern bjöd in Karmelitmunkarna till Helsingör. Esrum Kloster grundlades av Cistercienserorden redan år 1151 och fick stor betydelse som Cisterciensernas andliga centrum i Danmark.
Idag fungerar Esrum Kloster som kulturellt centrum med växlande utställningar, föredrag, konserter, teater m.m. Æbelholt Klostermuseum grundlades ca 1175 av Augustinermunkar.