Frederiksborg Slot

Kungliga Nordsjälland

Foto: Ann Jørgensen

Här på Nordsjälland har vi tre av Nordeuropas vackraste slott. Här demonstrerade kungarna deras makt och rikedom och visade världen att Danmark minsann var ett av de mest inflytelserika länderna i världen. Därför kallar vi det Kungarnas Nordsjälland.

Kronborg Slott

Kronborg är ett av Nordeuropas finaste renässansslott. Det är världskänt som Hamlets och Shakespeares slott, och är utnämnt till UNESCO världsarv.

Frederiksborg Slott

Frederiksborg Slott i Hillerød är en sagolik upplevelse som ingen, varken barn eller vuxna, bör missa. Det vackra renässansslottet är byggt på tre små öar i Slottssjön, vars blanka yta speglar de många tornen och spirorna och skapar en förtrollande syn.

Fredensborg Slott

Fredensborg Slott har särskild status som drottningens mest använda residens. Det vackra Barockslottet byggdes på 1700-tal et, som jaktslott för Fredrik den 4. och utgör idag ramarna omkring större officiella stadsbesök och familjearrangemang i kungafamiljen.

Esrum Kloster og Møllegaard

Esrum Kloster var under 1100-talet Cisterciensordens högsäte i Danmark. Idag kan du på klostret året runt uppleva arrangemang för barn och vuxna som vill uppleva hur livet var på medelåldern.

De vackraste slottsträdgårdarna

Slottsträdgårdarna ligger som gröna oaser av kultur, öppna för alla, med fantastisk trädgårdskonst och inspiration till alla trädgårdsintresserade.

Frederiksborg Slottsträdgård

Frederiksborg Slottsträdgård är en viktig del av upplevelsen, när du besöker Frederiksborg Slott i Hillerød. Slottsträdg ården består av två mycket olika anläggningar: Barockträdgården och Landskapsträdgården.

Fredensborg Slottsträdgård

En enastående kunglig barockträdgård. Fredensborg Slottsträdgård är nog en av Danmarks mest storslagna trädgårdar. Slottsträdg å rd en erbjuder en unik inblick i dansk historia, arkitektur, trädgårds- och skulpturkonst, som smälter samman i denna enastående kulturpärla.

Normannsdalen

Den distinkta barockanläggningen, Nordmansdalen i Fredensborg Slottsträdgård, återinvigdes den 9 september 2002 av Drottning Margrethe II efter ett omfattande arbete med at återskapa anläggningen och dens 70 skulpturer.

Upplev Medeltiden i Nordsjälland

Karmelitklostret med S:t Mariae Kyrka är en av de bäst bevarade medeltida klosteranläggningarna i Nordeuropa. Klostret grundlades år 1430 då Erik av Pommern bjöd in Karmelitmunkarna till Helsingör. Esrum Kloster grundlades av Cistercienserorden redan år 1151 och fick stor betydelse som Cisterciensernas andliga centrum i Danmark.
Idag fungerar Esrum Kloster som kulturellt centrum med växlande utställningar, föredrag, konserter, teater m.m. Æbelholt Klostermuseum grundlades ca 1175 av Augustinermunkar.

Asserbo Slottsruin

Inne mellan träden i Tisvilde  Hegn ligger Asserbo slottsruin. De kvarvarande murarna och vallgraven vittnar om vad som en gång var ett storslaget ...

Gurre Slotsruin

Gurre Slottsruin är späckat med legender och spökhistorier. Kung Valdemar Atterdag dog på Gurre Slott år 1375, och det sägs att han varje natt rider r...

Dronningholm Slottsruin

Drottningholm Slott var ett danskt medeltidsslott. Konstruktionen av slottet påbörjades ursprungligen av Valdemar den Store, men slutfördes av Valdema...

Søborg Slottsruin

Søborg Slott kan dateras till 1100-talet, då Ärkebiskop Eskild lät uppföra den första borganläggningen, en sluten fästning med ringmur och vallgrav. S...

Vår Fru Karmelitkloster

Vår Fru Karmelitkloster med S:t Mariae Kyrka är en av de bäst bevarade medeltida klostren i Nordeuropa. Klostret grundlades år 1430, då Erik av Pommer...

Æbelholt Klosterruin og museum

Æbelholt Klostermuseum ligger 5 km väster om Hilleröd. Vid museet har man grävt ut ruinerna av vad som under medeltiden var Nordens största Augustiner...

S:t Mariae Kyrka

S:t Mariae Kyrka är ursprungligen en klosterkyrka, uppförd som en del av det ståtliga Karmelitklostret (Vår Fru Kloster). Klosterkyrkan byggdes av de ...

Marienlyst Slott

Marienlyst Slott är en liten arkitektonisk pärla, belägen direkt norr om Helsingör med en enastående utsikt över Öresund. Slottet uppfördes år 1588 av...